Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) trong trường hợp KHÔNG có giấy tờ về đất

Trong văn hóa từ xa xưa của Việt Nam, đất đai là thứ tài sản vô cùng giá trị, có vai trò quyết định trong đời sống kinh tế của người dân nên mới có những câu như: “Tấc đất, tấc vàng”, “Ruộng cả ao liền”, “Nhà cao cửa rộng”. Xã hội hiện đại ngày nay, với sự đô thị hóa và bùng nổ dân số, đất đai ngày càng có giá trị cao và giá trị này còn tăng theo từng ngày từng tháng. Thậm chí ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, đối với những người lao động có thu nhập thấp, được sở hữu một căn hộ chung cư “thu nhập thấp” hay cao hơn là một căn nhà nhỏ vừa đủ sinh hoạt gia đình để ổn định cuộc sống cũng là cả một mơ ước.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất là một giấy tờ pháp lý ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và sự quản lý chặt chẽ về đất đai của nhà nước Việt Nam. Việc có trong tay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất giúp chủ đất yên tâm khi sử dụng cũng như thực hiện các giao dịch liên quan như: chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, … bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Thực tế tại Việt Nam hiện nay, mặc dù trải qua nhiều lần thực hiện công tác đo đạc về đất nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên vẫn đang còn rất nhiều khu đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Nội dung bài viết nay sẽ nêu những trường hợp điển hình về việc vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mặc dù KHÔNG có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Điều 101, Luật Đất đai 2013):

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 mà: (i) Không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013; (ii) Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; (iii) Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là hai trường hợp mà chủ đất KHÔNG có giấy tờ về đất nhưng vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp Quý Khách hàng có thông tin cụ thể hơn và có nhu cầu cần tư vấn, xin hãy liên hệ với Chúng tôi: 0914.834.838!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *