Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh phân bón

Kinh doanh phân bón là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh phân bón phải được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp Quý khách hàng muốn buôn bán, kinh doanh phân bón nhưng không biết trình tự, thủ tục như thế nào hãy liên hệ cho chúng tôi !

1. Điều kiện buôn bán phân bón

Theo quy định tại Điều 42 Luật trồng trọt 2018, tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; trường hợp buôn bán phân bón do mình sản xuất thì không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm:

– Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng;

– Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định;

– Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

3. Thủ tục xin cấp giấy phép buôn bán phân bón

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy phép buôn bán phân bón bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 84/2019

– Thông tin về chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón được thể hiện tại Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt.”

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra điều kiện buôn bán phân bón tại tổ chức, cá nhân và lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 12 tại Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định này.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện khắc phục, sau khi khắc phục có văn bản thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra nội dung đã khắc phục.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *