Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh doanh Bất Động Sản tại Việt Nam

I. Nhà đầu tư nước ngoài có được quyền mua hay đầu tư dự án BĐS ở Việt Nam hay không?

Vẫn có nhiều Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) băn khoăn về khả năng thực hiện dự án kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, nhà nước Việt Nam có cho phép thực hiện dự án kinh doanh bất động sản hay không? Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn cho phép các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư dự án kinh doanh BĐS ở Việt Nam, cụ thể:

– Luật đầu tư năm 2014 quy định nhà đầu tư nước ngoài là “cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

– Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã định nghĩa: “Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi”.

Như vậy, thực hiện kinh doanh dự án bất động sản sẽ bao gồm Kinh doanh bất động sản và Kinh doanh dịch vụ bất động sản. Đồng thời, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có những quy định rất rõ về phạm vi, điều kiện kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

II. Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án kinh doanh bất động sản tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của các hệ thống luật cơ bản như Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng và các luật khác có liên quan.

Như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng các phương pháp sau để có thể kinh doanh BĐS tại Việt Nam:

– Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản; hoặc thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư Việt Nam;

– Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam;

– Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *