Những trường hợp bị cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư trong đấu thầu

* CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG:

Thưa Luật sư Công ty luật Viny, hiện doanh nghiệp tôi đang lập hồ sơ để tham dự một phiên đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Tuy nhiên, trong hồ sơ mời thầu của bên mời thầu đưa ra có một quy định về yêu cầu năng lực của nhà thầu là “không thuộc trường hợp bị cấm tham gia đấu thầu”. Vậy, tôi xin hỏi những trường hợp nào bị cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư trong đấu thầu?

* LUẬT SƯ VINY TRẢ LỜI:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

– Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2020.

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ vào Điều 85 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, tùy theo mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân sẽ bị áp dụng các hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu như sau:

– Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 – 05 năm đối với một trong các hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu thầu, Điều 89, tại các khoản: Khoản 1 – Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Khoản 2 – Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; Khoản 3 – Thông thầu; Khoản 4 – Gian lận trong đấu thầu; Khoản 5 – Cản trở hoạt động đấu thầu.

– Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 – 03 năm đối với một trong các hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu thầu, Điều 89: Khoản 6 – Không bảo đảm công bằng, minh bạch, tại các điểm a, b, c, d và h.

– Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng – 01 năm đối với một trong các hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu thầu, Điều 89: Khoản 7 – Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì không được phép tham gia vào bất kỳ cuộc đấu thầu nào.

Ngược lại, trường hợp doanh nghiệp của Quý Khách hàng không đang trong thời gian cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì hoàn toàn đáp ứng nội dung “không thuộc trường hợp bị cấm tham gia đấu thầu” của hồ sơ mời thời nêu trên./.

One thought on “Những trường hợp bị cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư trong đấu thầu

  1. Thanh Tung says:

    Thưa Luật sư Công ty luật Viny, hiện nay có 01 đơn vị tham gia đấu thầu nhưng đơn vị này đã vi phạm điểm b, khoản 3, điều 89 hoạt động đấu thầu theo kết luận điều tra của Cảnh sát điều tra năm 2020. Vậy cho tôi hỏi khi đơn vị này tham gia đấu thầu thì có được xét thầu hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *