Quy định pháp luật đất đai về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đất đai ở bất kỳ quốc gia nào cũng luôn là một trong những tài sản giá trị nhất của người dân. Tại Việt Nam, mặc dù Chính phủ phủ liên tục ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai nhưng người dân vẫn chưa nắm rõ tường tận những quyền, nghĩa vụ của mình đối với đất đai do mình sở hữu.

Tình trạng người dân đang quản lý, sử dụng đất nhưng chưa (hoặc không thể) làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác trên đất, hay gọi nôm là “Sổ đỏ”, “Trích lục”, còn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa biết được đất đó có thuộc quyền sở hữu hợp pháp của họ, hay có được nhà nước công nhận quyền sở hữu hay không.

Nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn về một vài trường hợp điển hình mà người dân có quyền yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác trên đất (hay “Sổ đỏ”, “Trích lục”) khi có các loại hồ sơ, giấy tờ chứng mình quyền sở hữu hợp pháp.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

1) Những giấy tờ về đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp;
2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời đã được cấp; hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;
3) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
4) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
5) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
6) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
7) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Nếu bạn có bất kỳ khúc mắc, băn khoăn, lo lắng về pháp lý, xin hãy gọi ngay cho Công ty luật VINY chúng tôi để được các Luật sư chuyên trách tư vấn cho bạn mọi nơi, mọi lúc: 0914.834.838!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *