Điều kiện kinh doanh pháo

Kinh doanh pháo là loại hình kinh doanh có điều kiện, chủ thể kinh doanh pháo phải đáp ứng các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, không phải chủ thể nào cũng có thể kinh doanh pháo, theo quy định chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh các loại pháo. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn quy định pháp luật về điều kiện để kinh doanh pháo.

1. Căn cứ pháp lý

 • – Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016;
 • – Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020.

2. Khái niệm liên quan

Kinh doanh các loại pháo gồm: Sản xuất, gia công, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các loại pháo hoa, các loại pháo khác và thuốc pháo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhành, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm: Pháo nổ, pháo hoa.

Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian;

 1. + Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ;
 2. + Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m;

Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

3. Điều kiện kinh doanh các loại pháo

3.1. Điều kiện về an ninh, trật tự

Kinh doanh pháo là một trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, bao gồm:

(1) Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(2) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc:

 • + Đối với người Việt Nam:
 • + Đã bị khởi tố hình sự bởi cơ quan Vn hoặc của nước ngoài;
 • + Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án;
 • + Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
 • + Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cấp phép cư trú bởi cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

(3) Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(4) Phải có phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

3.2. Điệu kiện về chủ thể kinh doanh

Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh các loại pháo.

4. Điều kiện và thủ tục kinh doanh pháo hoa

4.1. Điều kiện kinh doanh pháo hoa

Ngoài các điều kiện được nêu ở mục 2, kinh doanh pháo hoa còn phải đảm bảo các điều kiện khác được quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, cụ thể:

 • + Cơ quan kinh doanh phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • + Bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;
 • + Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;
 • + Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;
 • + Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

4.2. Thủ tục kinh doanh pháo hoa

a. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự

Cơ sở kinh doanh pháo hoa phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh. Thủ tục này được quy định tại Điều 19 và Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • + Văn bản đề nghị (Mẫu 03, Phụ lục Nghị định 96/2016/NĐ-CP);
 • + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • + Bản sao văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh, kho bảo quản nguyên liệu, các loại pháo;
 • + Bản khai lý lịch của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an)

Hình thức nộp: Trực tiếp, bưu điện hoặc cổng thông tin điện tử về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Bước 3: Cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b. Thủ tục cấp Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh

(1) Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại, tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa;
 • Giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: CCCD/CMND, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

(2) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép mua theo mẫu quy định; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(3) Thời hạn sử dụng giấy phép: Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày.

c. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa cho tổ chức, doanh nghiệp để kinh doanh

(1) Hồ sơ đề nghị bao gồm:

 • + Văn bản đề nghị nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại pháo hoa cần vận chuyển, nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển, họ, tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện, biển kiểm soát của phương tiện, giấy giới thiệu;
 • + Bản sao 01 trong các giấy tờ sau: CCCD/CMND, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

(2) Cơ quan tiếp nhận: hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép vận chuyển theo mẫu quy định; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

(3) Giá trị sử dụng của giấy phép: Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho 01 lượt vận chuyển; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *